Jiří Hnilica se stal členem nové studijní skupiny americké prestižní organizace Family Firm Institute (FFI)

Jiří Hnilica, děkan FPH a vedoucí Centra pro rodinné firmy VŠE, je dlouholetým členem vzdělávací organizace Family Firm Institute, Inc. (FFI) se sídlem v americkém Bostonu. FFI poskytuje vzdělávání profesionálům v oblasti rodinného podnikání a Jiří Hnilica sám jeho vzděláváním prošel. Nyní Institut otevírá specializovanou virtuální studijní skupinu zabývající se uplatněním systémového myšlení v poradenství a pan děkan se stal jejím členem. „Znamená to pro mě ocenění mojí práce. Jako člen skupiny mám možnost být v kontaktu s odborníky na poradenskou činnost pro rodinné firmy ze zahraničí a diskutovat s nimi situace, které v poradenské či koučovací činnosti všichni s rodinnými podniky řešíme či jsme řešili, “ říká Jiří Hnilica.

O téma systémového či přesněji systemického myšlení se Hnilica zajímá dlouhodobě „Má široké uplatnění – od psychoterapie až po rozvoj a řízení lidí v organizacích samozřejmě včetně organizací typu rodinná firma, a současně má toto myšlení skutečně pevné ukotvení v teorii,“ vysvětluje vedoucí Centra pro rodinné firmy VŠE.

Systems Thinking Virtual Study Group, tedy virtuální studijní skupinu zabývající se uplatněním systémového myšlení, je skupina odborníků, kteří se každý měsíc schází v online prostoru a vede otevřené diskuse o konceptech systémového myšlení a analýzy a jejich aplikacích pro práci a osobní rozvoj poradců pro rodinné firmy. Diskuse jsou založeny na výzkumech, případových studiích, článcích magazínu FFI Practitioner nebo videu sdíleném před každým zasedáním. Vybraná témata se zabývají současnými a praktickými problémy ovlivňujícími poradenství v oblasti rodinných firem. „Jsem rád, že mohu být u toho – získávat nejnovější poznatky, které skutečně pomáhají rodinným firmám objevovat svůj potenciál, tj. dosahovat harmonie mezi rodinnými a podnikatelskými zájmy a současně přinášet dlouhodobý úspěch a prosperitu jak rodině, tak jejímu podnikání,“ dodává ke své účasti na setkáních Hnilica.

Také na základě poznatků z FFI jsou sestaveny kurzy Centra pro rodinné firmy, které Jiří Hnilica lektoruje spolu s Ing. Martinem Jurkem, Ph.D. z Katedry strategie FPH.

Odkaz na virtuální studijní skupinu zabývající se uplatněním systémového myšlení najdete zde.

*Family Firm Institute 

Již více než třicet let se Family Firm Institute (FFI) zabývá vzděláváním, propojováním a inspirací odborníků na rodinné podnikání. Jeho členové jsou výzkumníci, pedagogové, poradci, konzultanti i příslušníci rodinných firem, kteří pomáhají rodinným firmám po celém světě s mezigeneračním předáváním rodinného podnikání. FFI považuje rodinné podnikání za základní hnací sílu globálního ekonomického růstu, prosperity a stability. Jeho misí je vytvářet nejvlivnější globální síť odborníků v oblasti rodinných firem a svým členům poskytovat špičkové vzdělávání založené na nejnovějších výzkumech a osvědčených nástrojích, které vedou k úspěchu podnikajících rodin.

Jiří Hnilica se stal členem nové studijní skupiny americké prestižní organizace Family Firm Institute (FFI)