Konference CRF pro rodinné firmy je za námi. Na této stránce si můžete připomenout, jaká byla.

https://youtube.com/watch?v=j_eDbkYWKyk

Program

13:00 - Zahájení
13:15 - Hlavní řečníci

H.S.H. Prince Hubertus von und zu Liechtenstein

Roberto Brazzale a Alberto Brazzale

Georg Kapsch

15:00 - Přestávka
15:3O - Diskuse s hlavními řečníky

Prostor pro vaše otázky. Moderují Jiří Hnilica a Martin Jurek z Centra pro rodinné firmy VŠE.

16:30 - Přestávka
17:00 - Panelová diskuze: české 100leté firmy

Anna Prousková (PETROF, spol. s r.o.)

Romana Juklová (OZDOBA CZ s.r.o.)

Adam Kuršel (HYBLER GROUP, a.s.)

18:15 - Rozloučení
18:15 - Občerstvení a networking

předpokládaný konec kolem 20:00

Výstupy z konference

Existuje 7 zásad, kterými se podle našeho průzkumu dlouholeté rodinné firmy z různých koutů světa řídí.

  1. Posilují a rozvíjí rodinné vztahy
  2. Ví, proč tu jsou a podle toho taky žijí
  3. Umí se měnit s každou generací
  4. Jsou velmi dobře organizovaní nejen v podnikání, ale i v rodině
  5. Vedeme dialog mezi generacemi a s externími profesionály
  6. Usilují o schopnou a angažovanou další generaci
  7. Společně chtějí budovat lepší svět

Tyto zásady jsme představili na konferenci 2023 a nyní vám je přinášíme i s komentářem jednoho ze zahraničních řečníků.

Řečníci

 H.S.H. Prince Hubertus von und zu Liechtenstein
H.S.H. Prince Hubertus von und zu Liechtenstein

Vystudoval právo a podnikovou ekonomiku na University of Zurich a magisterský titul získal v oboru E-Business-Development na Universitat Politècnica de Catalunya v Barceloně. Mnoho let pracoval v oblasti vzdělávání. Spoluzaložil a pracoval na pozici CEO ve společnosti Triagonal, která se specializuje na digitální vzdělávání. Několik let pracoval pro Laureate International Universities jako ředitel marketingu a prodeje pro Velkou Británii a Irsko a pro Sommet-Education jako regionální ředitel marketingu a prodeje pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko a Skandinávii. V roce 2021 se stal členem správní rady nadace LGT Group Foundation a zároveň předsedou správní rady Lichtenštejnské akademie (Liechtenstein Academy).

Roberto Brazzale
Roberto Brazzale

Představitel 7. generace italské rodiny Brazzale, která vyrábí mléčné výrobky nepřetržitě od roku 1784. V roce 2000 rozšířil výrobu tradičních italských tvrdých sýrů na Moravu. V Litovli, největším samostatném závodě na výrobu tvrdých sýrů na světě, se vyrábí sýry pod značkou Gran Moravia. Roberto Brazzale vystudoval práva na univerzitě v Padově a hru na varhany a varhanní skladbu na konzervatoři v Benátkách. Na konferenci vystoupí spolu se svým synem Albertem.

Georg Kapsch
Georg Kapsch

Představuje 4. generaci rodinné společnosti Kapsch Group. V současnosti zastává pozici generálního ředitele Kapsch Group a předsedy představenstva/CEO Kapsch TrafficCom. Georg Kapsch vystudoval podnikovou ekonomiku na Vienna University of Economics and Business. V letech 1982 až 1985 začala jeho kariéra v oblasti marketingu spotřebního zboží ve skupině Kapsch. V následujících letech působil v oblasti marketingu investičních statků. V letech 1988 až 1992 byl předsedou dílčí organizace Svazu rakouského průmyslu „1031 – Skupina mladých podnikatelů a manažerů“. V letech 2008 až 2012 působil jako prezident vídeňské pobočky Federace rakouského průmyslu a od roku 2012 do června 2020 jako prezident Federace rakouského průmyslu.

Anna Prousková
Anna Prousková

Představitelka 6. generace rodiny Petrofů, dcera Zuzany Ceralové Petrofové. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 2016 nastoupila do rodinné společnosti PETROF, spol. s r.o., největšího výrobce akustických pian v Evropě. Dnes zde pracuje spolu se svojí matkou, manželem a dalšími členy rodiny. Od června 2022 působí na postu CEO společnosti.

Adam Kuršel
Adam Kuršel

Adam Kuršel studuje na Fakultě podnikohospodářské VŠE, zároveň je členem představenstva investiční skupiny HYBLER GROUP, a.s. Ta vznikla po roce 1989 a navázala na rodinnou podnikatelskou tradici sahající do 19. století, kdy rodina provozovala provaznictví. Postupně podnikala ve vodním hospodářství, textilním průmyslu a po roce 1989 se opět vrátila k vodním elektrárnám. Dnes je HYBLER GROUP, a.s investiční společností s aktivitami v několika průmyslových odvětvích jako je energetika, finance, nemovitosti a další. Adam Kuršel představuje již 8. generaci podnikatelů v rodině. Se svými bratry také působí ve firmě FABRIKA 1861, která spravuje unikátní industriální areály v Geoparku Český ráj a nechává je ožít kulturními i komerčními aktivitami.

Romana Juklová
Romana Juklová

Manželé Martin a Romana Juklovi jsou již 5. generací rodinné firmy Bergerových. Pradědeček Martina Jukla, Václav Berger začal v roce 1910 obchodovat se skleněnými korálky a o pár let později založil firmu zabývající se ruční výrobou vánočních ozdob. Tradice se v rodině udržela i přes nepřízeň dějin. V období 1945–1989 byl podnik znárodněn a členové rodiny Bergerových se stali řadovými zaměstnanci. Dnes firma opět funguje jako rodinný podnik OZDOBA CZ s.r.o., který si udržel tradici ruční výroby vánočních ozdob a zaměstná kolem 20 lidí. Romana Juklová pracuje na pozici obchodní ředitelky a do podnikání se zapojil i nejstarší syn.

Ke stažení

Mediální partner

Forbes

Sponzoři konference

RENOCAR, a.s.
DEK a.s.
FENIX GROUP a.s.
Autosalon Klokočka Holding s.r.o.
BEZNOSKA, s.r.o.
LIKO-S, a.s.
USSPA Group, s.r.o.
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
KINSKÝ Žďár, a.s.
Collegas s.r.o.
Strateggo
Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
ArmaturyNovák s.r.o.

Konference je pořádána díky podpoře členů Strategické rady CRF.

Kontakty

E-mail: rodinnefirmy@vse.cz

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: