Ivey Publishing vydalo případovou studii CRF. Jde o první českou případovou studii věnovanou problematice rodinných firem, kterou toto prestižní vydavatelství publikuje

Rodina Beznoskových – Milatových rozjela své podnikání v oboru výroby kloubních náhrad v roce 1992. Před rokem oslavila 30. výročí firmy již 3. generace rodiny ve vedení společnosti BEZNOSKA, s.r.o. Ta tak patří mezi ojedinělé příklady dlouhověkých rodinných firem v Česku a její příběh “klopýtavého” nástupnictví zpracovalo Centrum pro rodinné firmy do případové studie s názvem Beznoska: Sell Me Your Stocks, kterou na konci července vydalo americké nakladatelství Ivey Publishing. Studie umožňuje studentům po celém světě naučit se, jak aplikovat model tří kruhů v rodinném podniku a dostat se tak do výuky rodinného podnikání v nejrůznějších zemí světa.    

Na případové studii Beznoska: Sell Me Your Stocks se podíleli autoři Martin Jurek, Mohit Srivastava, Karel Pernica a Jiří Hnilica. Jejím vydavatelem je nakladatelství Ivey Publishing – světový lídr ve vydávání byznysových případových studií. Zde vydané případové studie jsou používány v 97 % nejlepších byznysových škol dle hodnocení Bloomberg Best International Business Schools. A tato případová studie je zcela první z České republiky, která se věnuje problematice rodinných firem. 

Ivey je velmi prestižní nakladatelství a jeho případové studie přebírá i Harvard Business Publishing. Jedná se o velmi náročný recenzní proces s přísnými požadavky jak na samotnou případovou studii, tak i na podkladové materiály pro vyučující, kteří se rozhodnout případovou studii využívat ve výuce. Případových studií z ČR, které jsou publikovány prestižními nakladatelstvími v zahraničí je velmi málo,“ uvádí vedoucí Centra pro rodinné firmy Jiří Hnilica, který spolu s dalšími autory na případové studii pracoval jeden a půl roku. „Jedná se o standardní proces přijímaní publikace s recenzním řízením; čas tedy zahrnuje jak samotnou přípravu případové studie, tak i následné úpravy dle požadavků recenzentů z nakladatelství,“ doplňuje Hnilica.  

Rodinná firma BEZNOSKA, s.r.o. s Centrem pro rodinné firmy spolupracuje již několik let. Patří mezi zakládající členy Strategické rady CRF – poradního orgánu CRF složeného z významných českých rodinných firem. Petr Milata, vnuk zakladatele rodinné firmy Stanislava Beznosky je nynějším generálním ředitelem společnosti. Jeho bratr Pavel Milata je marketingovým ředitelem. Cesta k jejich manažerskému i vlastnickému nástupnictví by se dala nazvat „klopýtavým“ nástupnictvím a z pohledu odborníků na rodinné podnikání v mnohém i skvělou učebnicí nástupnictví v rodinné firmě. Proto jejich příběh zpracoval kolektiv autorů kolem Centra pro rodinné firmy do případové studie. Pavel Milata také nástupnické peripetie osobně představuje účastníkům exekutivních kurzů CRF. „Podařilo se nám vzájemně vybudovat důvěru – přeci jenom konflikty v rodině se snadno se třetí stranou nesdílí,“ uvádí k výběru této firmy pro případovou studii Hnilica.  

Případová studie je nyní k zakoupení v eshopu Ivey Publishing. Studenti se díky ní mohou naučit, jak aplikovat model tří kruhů v rodinném podniku. Pomáhá také identifikovat různé zdroje konfliktů při zohlednění překrývání různých rolí, které členové rodinného podniku zastávají a které definuje právě model tří kruhů. Studii lze využít v kurzech rodinného podnikání a při přípravě budoucích konzultantů rodinného podnikání, jelikož doporučuje užitečné struktury řízení rodinného podniku tak, aby bylo možné konflikty zvládat nebo jim předcházet. 

Studie je v prodeji zde 

Ivey Publishing vydalo případovou studii CRF. Jde o první českou případovou studii věnovanou problematice rodinných firem, kterou toto prestižní vydavatelství publikuje