Návštěva německých staletých rodinných firem 

Ve čtvrtek 18. dubna uspořádalo Centrum pro rodinné firmy dvoudenní cestu do německého Bavorska. V rámci výjezdu, kterého se spolu s Jiřím Hnilicou a Martinem Jurkem z CRF zúčastnili i zástupci komunity CRF, jsme navštívili dvě rodinné firmy s dlouholetou tradicí: Společnost SCHLENK založenou v roce 1879 a Brauhaus Riegele, jeden z nejstarších pivovarů v Německu, jehož historie se začala psát v roce 1386.   

Společnost SCHLENK vyrábí pigmenty s kovovým efektem, hliník, měď a měděné slitiny ve formě prášku použitelné pro technické účely, kovové fólie a pásky pro nejrůznější průmyslová odvětví: tisk, výrobu plastů, kosmetický průmysl, stavebnictví, výrobu technologií a další. A v běžném životě se tak s jejími výrobky můžeme setkat poměrně často. Jsou součástí telefonů iPhone, zářivých UVEX přileb i víček od Coca-coly. Pigmenty jsou také v metalízových barvách aut, v očních stínech a na FVE panelech.  

Rodinnou firmou nás provedl její CEO Joachim von Schlenk-Barnsdorf a jeho bratranec Achim Poensgen, který má na starosti komunikaci a marketing. Joachim je již čtvrtou generací v čele firmy. Během naší návštěvy se k nám připojila i jeho dcera Sophie a syn Christopher a my tak měli možnost seznámit se i s budoucí, pátou generací rodiny. „Mít rodinný byznys je pro rodinu a rodinné vztahy rizikové. A to, že toto riziko podstupujeme znamená, že rodina je v našem podnikání předností nikoliv překážkou,“ odpověděl současný CEO na otázku, zda rodinu v podnikání vnímá jako výhodu či komplikaci. 

Rodinnou společnost SCHLENK založil již v roce 1879 Carl Schlenk jako závod na výrobu kovaného železa. Po první světové válce převzali největší společnost v tomto odvětví jeho synové Arthur a Wilhelm. Ti ji provedli krizovým meziválečným a válečným obdobím. Ve druhé polovině 20. století do čela firmy nastoupila 3. generace rodiny a společnost se soustředila na vývoj nové technologie výroby pórobetonového hliníkového prášku. V 70. letech 20. století začala společnost SCHLENK vyrábět fólie o tloušťce 7-8 mikronů. V 90. letech otevřela jeden ze svých závodů také v České republice na Zlínsku ve městě Bojkovice. Firmu aktuálně spoluvlastní 10 členů rodiny, kteří se setkávají jednou za rok. CEO vybírá dozorčí rada, jejíž členy si rodina vybírá. Nyní v ní sedí dva členové rodiny, Eckhard Wilhelm Mehring a Arno Scharowsky. Rodina má sepsanou dohodu, tzv. „family contract“, kterou všichni členové přijímají a akceptují.  

Zajímavostí je, že SCHLENK patří mezi firmy, kterým se říká „hidden champions“. Jde o velké a významné firmy, jejichž jména ale nejsou příliš známá. Většinou proto, že působí v B2B segmentu a pro koncového zákazníka nejsou příliš „podstatné“. Nicméně právě na takových firmách je postavena současná německá ekonomika a vychází i pravidelné řebříčky největších „hidden champions“ firem.  

I pro socializační část cesty CRF jsme vybrali rodinnou firmu, jeden z nejstarších pivovarů v Německu Brauhaus Riegele. Podnikem, který funguje od roku 1386 nás provedl Sebastian Priller-Riegele, představitel 28. generace pivovarníků.  

Tradiční vaření piva je důležitou součástí rodinného byznysu, který dnes stojí na 4 pilířích: produkce piva, prodej různých druhů piv a limonád, nabídka zážitků spojená s výjimečným místem pivovaru (unikátní lezecký park v areálu pivovaru, který zahrnuje i výstup a seskok z pivovarského komínu, kurzy vaření piva, pivní jóga, a další), nemovitosti. 

Rodinná firma má nyní 18 spoluvlastníků. „Nejstarší potomek má právo, ale nikoliv povinnost být dalším CEO. Pokud tuto možnost nevyužije, přechází postupně na mladší potomky. Nastupující generace musí umět poslouchat a respektovat starší generace. A starší generace zase musí umět odejít a nezasahovat již do vedení mladším členům rodiny,“ popsal nejdůležitější nástupnická pravidla své rodiny Sebastian. Pro to, aby se členové rodiny mohli zapojit do vedení je nutné mít také odpovídající vzdělání a splnění podmínky alespoň pětiletého zaměstnání mimo rodinnou firmu.  

Setkání s dlouhověkými rodinnými firmami je vždy velmi obohacující. Z přístupu německých rodinných firem je patrná jejich jistota v krocích a pravidlech rodinného podnikání. Pramení z jejich několikanásobných zkušeností s předáváním firmy dalším generacím, které mohou být inspirací i pro české rodinné firmy.  

Fotky:

Centrum pro rodinné firmy v Německu