Kostlivci ve skříni aneb o tabu v rodinných firmách III.

Téma nejčastějších tabu v podnikajících rodinách uzavřeme dvěma okruhy témat, se kterými lidé často bojují i v osobní rovině: duševní zdraví a pocity viny kvůli rodinným šrámům z minulosti.

Toto je pokračování článku výzkumníků Toma Rüsena a Torstena Piepere „Let’s Not Go There…“ Taboos in Family Business, kde uvádí nejčastější tabu v rodinných firmách:

   
Psychické zdraví

Psychická nerovnováha některých členů podnikajících rodin se od nepaměti zametala pod koberec: závislosti, deprese, sebevraždy, poruchy, traumata, schizofrenie a další.

Přitom duševní onemocnění se rodinám nevyhýbají podobně jako konflikty. Členové rodiny, která se s těmito problémy potýká, by měly mít možnost se o nich otevřeně bavit a společně hledat řešení, jak se s nimi vypořádat. Je určitě na místě přizvat k tomu na pomoc externího odborníka. Psychologa, který je rodině dostatečně emocionálně vzdálený a skutečně nezávislý. Pravidelná setkání s ním ale můžeme doporučit i jako prevenci. I tady platí, že preventivní péče, včasné rozpoznání problémů a případný zásah minimalizuje dlouhodobé následky pro jednotlivce, rodinu a podnikání.

Toto tabu by pomohlo odstranit i to, kdyby o něm rodinné firmy mohly otevřeně mluvit s dalšími rodinnými firmami, své příběhy a zkušenosti sdílet a vytvářet tak podpůrnou síť a měnit tím i celospolečenské klima.

Rodinná historie

Rodinné firmy obvykle mívají dlouhou historii. Dějiny rodinných firem často obsahují milníky, které svým významem rodinu překračují a jsou důležité i pro celou společnost. Například Fordovo slavné „Téčko“ nastartovalo celý americký automobilový průmysl. Jenže stejně tak mohou dějiny zasadit hluboké šrámy rodinnému renomé. Vzpomeňme kolik podnikajících rodin bylo zapojeno do nacistického či komunistického režimu kvůli vlastnímu prospěchu. Jak s těmito a dalšími „hříchy minulosti“ naložit? Asi vás už nepřekvapí, že mnoho rodin se rozhodne, že pro ně budou určitě kapitoly jejich historie tabu. Jenže nastupující generace nežije ve vzduchoprázdnu. Moc dobře si uvědomuje, jaké nepříjemné situace mohla daná historická období rodině přinést. Jenže pokud se téma minulosti v rodině otevřeně neřeší, pro mladou generaci to může být důvod, proč v rodinném podnikání nepokračovat a nástupnictví odmítnout. Jak vidíte, udělat z tématu tabu není ani zdaleka dobrá strategie, pokud chcete firmě zajistit budoucnost.

Šťourání se v minulosti může být emocionálně extrémně náročné. Je to ale důležitá práce, kterou je třeba udělat, a tento proces vám nakonec může pomoci zlepšit soudržnost a vztahy v rodině.

Nenechávejte ležet své kostlivce ve skříni. Nebo vypadnou v okamžiku, kdy to nejméně čekáte a způsobí daleko větší problémy, než jste čekali.

Kostlivci ve skříni aneb o tabu v rodinných firmách III.